© 2016 mamanadovolene.cz       Proudly created with Wix.com

Follow Me
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

October 31, 2018

February 22, 2018

Please reload

Recent Posts

Pohankovo-semínkový chléb

March 11, 2017

1/2
Please reload

Featured Posts

Na Hromnice o hodinu více

January 31, 2017

Toto rčení známe asi všichni. Co dalšího se skrývá za tímto svátkem? Hromnice provází symbolika světla, oslava přicházejícího jara a hlavně nového začátku. V předkřesťanském období Slované oslavovali 2. února svého boha Peruna, vládce bouře, hromu a blesku. Později lidé v tento den zapalovali svěcené svíce, kterým říkali "hromnice" - měly sloužit jako ochrana před hromem a bleskem. Keltové slavili první únorovou noc svátek Imbolc (někdy také nazývaný Oimealg - jde o slavnost kojících ovcí). Původně byl zasvěcen keltské bohyni Brigid, v křesťanské době byl přijat jako den sv. Brigidy a Uvedení Páně do chrámu. Tímto dnem také dříve končily Vánoce, sklízel se Betlém, případně stromeček. To zřejmě souvisí se zvykem obřadně pálit výzdobu náležící zimnímu slunovratu jako např. jmelí..

 

Imbolc můžeme chápat jako symbol očištění a přípravy na nový cyklus života. Je to  svátek všeho nového, všeho, co se odehrává poprvé, prvních příznaků vracejícího se života, začínajícího jara. Během oslav tohoto svátku se kupříkladu provádí první rituální orba. Imbolc je také tradičním časem předpovídání počasí, čímž se dostáváme k našim pranostikám.

 

Tato mne trochu pobavila svou morbidností:

Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na márách než slunce. 

 

Jinak se hodně pranostik spojuje s skřivánkem:

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Jak dlouho skřivan před Hromnicí vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.

Na Hromnici - skřivánek přes hranici.

 

Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.

O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.

Jezevec když o Hromnicích leze z jámy, poleze za měsíc zas do jámy. 

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

Je-l.i o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.

 

Existuje mnoho zvyků a krajových tradic, tak jen namátkou...

V den Hromnic se nesmělo šít, aby jehla nepřitáhla blesky.

Hospodář obcházel s hromničkou třikrát za sebou úly, což mělo zajistit zdravé včely a hojnos medu

Sbírání mléka, smetany a másla byly další zvyky, které tento svátek na venkově dříve provázely.

Je zajímavé, že v dřívějších dobách mohl čeledín či děvečka změnit svého hospodáře právě a pouze v období tohoto svátku. Také úklid domu, vykuřování a vnášení slámové figury/panenky Brigity (symbol Bohyně) do domu byly zvyky a rituály, konané během tohoto svátku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Please reload

Follow Us