© 2016 mamanadovolene.cz       Proudly created with Wix.com

Follow Me
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

October 31, 2018

February 22, 2018

Please reload

Recent Posts

Pohankovo-semínkový chléb

March 11, 2017

1/2
Please reload

Featured Posts

Kde se vzal Halloween?

October 31, 2018

V naší zemi je to se svátky poněkud složité. Svůj odkaz zde zanechali Keltové, Slované, Germáni a aby se to nepletlo vše se snažili překrýt křesťané. Proto má dnes mnoho lidí pocit, že Halloween k nám ani zdaleka nepatří a ani by je nenapadlo, že se k nám opět pouze navrací. Jen v poněkud poameričtěné podobě. Jak se ho ujmeme je na nás. Zda se chopíme morbidnosti, komerce a veselí  nebo se pokusíme vzkřísit volání dávných tradic a předků. Ať už Halloween máte rádi nebo vám leze silně na nervy, přečtěte si následující článek, kde se pokouším stručně přiblížit svátky kolem prvního listopadu.

 

Samhain (Samain) má u nás pravděpodobně nejdelší historii a troufám si ho označit jako předchůdce Halloweenu a částečně i dušiček. Jde o keltský svátek – Nový rok, který se slavil v noci z 31. října na 1. listopad. Léto končí a nastává doba ticha, odpočinku, rozjímání. Byliny již nejsou určeny ke sběru nýbrž patří přírodě a skřítkům. Stejně tak co se nestihlo sklidit z pole či zahrady. Smrt se setkává se znovuzrozením. Stejně jako protipól tohoto svátku Beltine, i Samhain znázorňuje konec starého a počátek nového. Keltové věřili, že právě v tento den se mrtví na chvíli vracejí. Jde o noc plnou kouzel, závoj mezi světem živých a mrtvých je poodhrnut. Zatímco ve střední Evropě se stopy keltských tradic vytěsnily a smísily se zvyky příchozích Slovanů a Germánů, ve Velké Británii se zachovaly ve zřetelnějších obrysech. Jako strašidelný Halloween s množstvím obludných masek pak s irskými osadníky v 18. A 19. století přeplul tento svátek do Ameriky. Tam se proměnil z času rozjímání na poněkud humornější formu a rozjařené veselí. Nyní se k nám v této podobě opět navrací..

 

Halloween

Jak probíhá současný Halloween vám asi nemusím příliš představovat, jistě k vám pronikl alespoň přes média. Název pochází ze spojení ,, All Hallows´Eve“. (Přeloženo: předvečer Všech svatých). Typickou ozdobou je prořezávaná dýně, tzv. Jack-o‘-lantern. Tento zvyk má původ v irské legendě o darebákovi Jackovi. Byl to velký hříšník, který podvedl i samotného ďábla. Po smrti ho odmítli v nebi i v pekle. Proto v podobě vydlabané dýně bloudí po Zemi a svíčkou si svítí na cestu.

Málokdo tuší, že v minulosti se v Podkrkonoší slavily Dušičky s průvody strašidelných a děsivých masek. Jak to bylo v této oblasti netuším, ale obecně se traduje, že přestrojení má sloužit k tomu, aby nás mstiví duchové nepoznali.  

 

 

Svátek všech svatých (1.listopadu) byl ustanoven roku 731, kdy římský papež Řehoř III. Zasvětil kapli svatého Petra ostatkům všech svatých a prohlásil 1. Listopad za svátek všech svatých.

 

Dušičky – Památka zemřelých – 2. Listopad. Když Římané ovládli území Keltů, splynul Samhain s římským svátkem mrtvých (Lemuria), který se však slavil mezi 9. A 13. květnem. Později byly Dušičky přesunuty na 2. Listopad. Při mších, které se v tento den slouží, se lidé modlí za duše mrtvých v očistci, aby je pomohli vykoupit z hříchů.

 

V lidové tradici je tedy zachována představa duší vystupujících z očistce. Lidé věřili, že nádoby se studeným mlékem mohou ochladit spáleniny od ohně způsobené v očistci. Někde se vhazovaly do ohně různé pokrmy. Jako pokrm pro duši, která čeká na znovuzrození může také posloužit jablko zahrabané do zěmě. Návrat duší zpět odzvonily ranní zvony.

Pokud vás naše tradice zajímají více, můžete se v brzké době těšit na článek věnovaný knihám s tímto tématem.

Přeji vám klidný Samhain, Halloween i Dušičky;o)

 

 

 

Please reload

Follow Us